Server Not Found

server not found
Servere ora ketemu
Firefox ora bisa nemu server neng www.harimulya.com.
Cek maning aLamate, mbokan saLah ngetik misaL ww.harimulya.com
sing kudune www.harimulya.com.
Nek tetep ora bisa mbukak haLaman apa bae, jajaL cek koneksi
komputere ko
Nek komputer utawa jaringane diLindungi neng firewalL utawa proxy,
genahna nek Firefox oLih akses jaringan.
Nek tetep bae ora bisa ya ndonga bae, ndean ko kurang bersyukur,
kurang ngamaL.

32 thoughts on “Server Not Found

Leave a Reply