Dewek-Dewek

Latian posting nganggo bahasane dewek, ya itung-itung melestarikan budaya. Ya mbok? Angger rika-rika nembe tau maring ngeneh, ndean urung ngerti nyong kiye wong Purbalingga. Malah ndean wong sing wis sering maring ngeneh pada bae ora ngertine ya? :lol:. Lewih parah maning angger ora ngerti Purbalingga kuwe daerah ngendi, ngger iya tah kebangeten. Ya ora papa wis, nyong kan udu artis, dadi ora kenal nyong ya ora masaLah.

Purbalingga kan perek daerah Banyumas dadi bahasane ya pada bae kaya kuwe. Tapi beda lho karo bahasane wong-wong Tegal dan sekitarnya. Esih mending nggone nyong, ora patia kasar. Oiya, mumpung lagi kemutan, nyong duwe rencana arep sering nulis posting nganggo bahasane dewek. Ya, senajan ora rutin-rutin banget, sing pe nting kan niate mbok. Ewodene ngko langka sing maca, ya ora papa. Pada setuju ora ya?

Tapi kayane nyong ora bisa nulis postingan 100% nganggo bahasane dewek. Soale kan ana kosakata sing ora nana neng bahasane nyong. Apa maning nyong wis pirang-pirang tahun neng Semarang, dadi bahasane wis campuran nganah-ngeneh. Angger nyong neng Semarang kan jarang banget ngomong nganggo bahasane dewek, paling-paling angger ketemu karo bocah-bocah sing bahasane pada bae lha nembe.

Wis lah semene disit, ujare ora kesel apa nulis kaya kiye?

19 thoughts on “Dewek-Dewek

Leave a Reply